You have no items in your shopping cart.

Alati za vulkanizere

Osnovna zadaća vulkanizera jeste popravak pneumatika na osobnim, teretnim i radnim vozilima. Osim toga, vulkanizeri uravnotežuju rotacijske mase točka nakon ugradnje gume na felgu, a u boljim radionicama odrađuju i ukupnu geometriju točkova. Na taj se način poboljšavaju vozne karakteristike vozila te omogućuje sigurnija vožnja.