You have no items in your shopping cart.

LACER 750ml

Alkalni proizvod, sadrži određene površinski aktivne tvari učinkovito i brzo uklanja masne ostatke, oksid i kočni prah. Upotrebljiv na bilo kakvim naplatcima automobila, čak i obojenim. Za motocikle i skutere koristite Pulibike.
Manufacturer: Atas

Alkalni proizvod, sadrži određene površinski aktivne tvari
učinkovito i brzo uklanja masne ostatke, oksid i kočni prah. Upotrebljiv na bilo kakvim naplatcima automobila, čak i obojenim. Za motocikle i skutere koristite Pulibike.