You have no items in your shopping cart.

SURE - Sredstvo za brzu popravku gume

Brzo i učinkovito rješava svaku nesreću zbog nepredvidivih interpunkcija. Upotrebljivo na bilo kakvim automobilskim i motociklističkim gumama. Ne demontirajte kotače. U slučaju velikih rupa, izbjegavajte ih koristiti. Prije nanošenja uklonite mogući uzrok oštećenja.
Manufacturer: Atas

Brzo i učinkovito rješava svaku nesreću zbog nepredvidivih interpunkcija. Upotrebljivo na bilo kakvim automobilskim i motociklističkim gumama. Ne demontirajte kotače. U slučaju velikih rupa, izbjegavajte ih koristiti. Prije nanošenja uklonite mogući uzrok oštećenja.