You have no items in your shopping cart.

UNIMAN PASTA 4kg

Proizvod bogat cijenjenim tvarima za zaštitu kože osigurava savršeno čišćenje od masnoće, prljavštine i ulja poštujući kožu. Nekoliko grama paste može jamčiti izvrsne rezultate (formula podnesena u Ministarstvu javnog zdravstva).
Manufacturer: Atas
SKU: UNIMAN PASTA

Proizvod bogat cijenjenim tvarima za zaštitu kože osigurava savršeno čišćenje od masnoće, prljavštine i ulja poštujući kožu. Nekoliko grama paste može jamčiti izvrsne rezultate (formula podnesena u Ministarstvu javnog zdravstva).